Categories
ก่อนมีบ้าน

ค่าก่อสร้าง ที่คุณต้องจ่าย แพงไปหรือเปล่า

อย่าให้การสร้างบ้านในฝัน กลายเป็นฝันร้าย เพราะถูกผู้รับเหมาเอาเปรียบ ปัญหานี้ป้องกันได้ เพียงแค่คุณรู้ว่าต้องดูอะไรบ้าง ในใบเสนอราคา ค่าก่อสร้าง